Po lermontovskim mestam / P zahl. - Profizdat, Moskva, 1989.
ISBN 5-255-00006-X
Moskva - Lermontov, Michail Jurievič - Kaukaz - voda minerálna - turistika - 069
neznáma K81196 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ