Titanic / Miloš Hubáček - Panorama, Praha, 1989.
Edícia Stopy-fakta-svědectví
lode - Titanic(14.4.1912) - príbehy skutočné - spomienky - vraky lodí - potopenie - 910
vožná K81281 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ