Na mořích a oceánech / Ivan Hrbek - Panorama, Praha, 1989.
Edícia Stopy-fakta-svědectví
ISBN 80-7038-050-0
vojenstvo - dejiny - letectvo vojenské - letectvo námorné - 355
vožná K81398 D
neznáma K81399 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ