Hypnotizér / Petr Novotný - Československý spisovatel, Praha, 1989.
Edícia Žatva
ISBN 80-202-0079-7
literatúra česká - romány psychologické
neznáma K81450 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ