Oheň v diažke / Péter Zsoldos , Fridrich Hlava prel. - Tatran, Ko¨ice, 1989.
ISBN 80-85174-11-1
literatúra maďarská - romány historické - sci-fi
vožná K81475 D
neznáma K81476 MC
K81477 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ