Malá slovenská vlastiveda / Pavol Plesník a kol. - Obzor, Bratislava, 1989.
Slovensko - vlastiveda - 908 - geografia - geológia - vývoj - vývoj geologický - počasie - klíma - pôda - vodstvo - vody - vody podzemné - vody povrchové - ruch cestovný
neznáma K81507 D
vožná K81508 ML
vožná K81509 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ