Veľkomoravské legendy a povesti / Peter Ratkoš zost. - Tatran, Bratislava, 1990.
ISBN 80-222-0164-2
povesti - legendy - Veľká Morava
vyradená K81575 D
voľná K81576 D
voľná K81577 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ