Ctihodný muž / Anony , Stanislav Vallo prel. - Tatran, Bratislava, 1990.
ISBN 80-222-0147-2
literatúra talianska - romány detektívne - mafia sicílska
K81586 D
vožná K81587 D
K81588 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ