Encyklopédia prírody : Veľká detská encyklopédia / Vladimír Kováč prel., Encyklopédi zahl. - Slovart, Bratislava, 1999.
ISBN 80-7145-390-0
502(03) - encyklopédie pre deti - príroda
vypožičaná K93936 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ