Raj / Tadeusz Holuj , Rudolf Turňa prel. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1990.
literatúra požská - príbehy vojnové - vojna svetová II. 1939-1945
neznáma K81747 D
neznáma K81748 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ