Tajný denník Adriana Mola / Sue Townsend , Magda Žáryová prel. - Tatran, Bratislava, 1990.
Edícia LUK - Knižnica modernej svetovej prózy
literatúra anglická - romány psychologické - romány humoristické
K81827 D
vožná K81828 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ