Ôsma B, do toho! / Miklós Vidor , Nora Jedličková prel., Táňa Žitňanová ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1990.
ISBN 80-06-00235-5
literatúra maďarská - príbehy o mladých - príbehy študentské - 894.511-31(087.5)
neznáma K81857 ML
neznáma K81858 ML
K81859 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ