Rez, tvarovanie a štepenie ovocných stromov : Malá záhradka - veľká radosť / Martin Stangl , Márius Hričovský prel. - Príroda, Bratislava, 1999.
ISBN 80-07-01108-0
stromy ovocné - tvarovanie - rezy - štepenie - 634
K93940 D
voľná K93941 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ