Od deficitu k prebytku. Od izolácie ku konvertibilite / Štefan Dolák - Alfa, Bratislava, 1990.
riadenie školy - hospodárenie - deficit - prebytok - cena - politika finančná - reforma ekonomická - 338.242
neznáma K81926 D
neznáma K81929 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ