Osudné križovatky / Jerzy Janicki , Josef Vlášek prel. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1990.
ISBN 80-206-0037-X
literatúra požská - príbehy vojnové
K81956 D
K81957 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ