Kleopatra : Krážovná krážov / Fiona Mac Donaldová , Katarína Varsiková prel., Branislav Varsik prel., Chris Molan ilustr. - Slovart, Bratislava, 2002.
ISBN 80-7145-659-4
929 KLEOPATRA - životopisy panovníkov - Kleopatra VII.(69-30 p.n.l.) - egyptské krážovné - Egypt staroveký
vožná K93945 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ