Dámska volenka : (Román) / Georgi Mišev , Jaroslav Marušiak prel. - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1990.
literatúra bulharská - romány spoločenské - romány humoristické
neznáma K81966 D
neznáma K81967 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ