Tajná úloha : Kriminálny román / Jenö Mattyasovszky , Katarína Králová prel. - Tatran, Ko¨ice, 1990.
ISBN 80-85174-48-0
literatúra maďarská - romány detektívne
vožná K82008 D
K82009 D
neznáma K82010 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ