Dievča a chlapec alebo lapajstvo za všetky drobné / Hanna Ožogowská , Oľga Silnická prel., Tatiana Žitňanová ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1990.
literatúra poľská - romány pre mládež - 884-31(087.5)
neznáma K82110 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ