Legendy o potope : Mýty a realita / Alexander Kondratov , Katarína Strelková prel. - Obzor, Bratislava, 1989.
Edícia Periskop
ISBN 80-215-0039-5
potopa - legendy - príbehy biblické - katastrofy - svedectvá - 22
neznáma K82115 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ