Purpurový priesmyk / Zane Grey , Štefan Kýška prel. - Šport, Bratislava, 1991.
ISBN 80-7096-159-7
literatúra americká - westerny - romány dobrodružné
K83124 MC
voľná K83258 D
K83555 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ