Greta Garbo / Judit Csengeryová , Eva Piovarcsyová prel. - Smena, Bratislava, 1991.
Edícia Eva
ISBN 80-221-0192-3
literatúra maďarská - romány historické - biografie - Garbo, Greta
neznáma K83544 MC
vožná K83545 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ