Nevada / Zane Grey , Štefan Kýška prel. - Šport, Bratislava, 1991.
ISBN 80-7096-161-9
literatúra americká - westerny - romány dobrodružné
K83557 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ