Ažonuška : Ruské žudové rozprávky / Mária Ďuríčková prel., Igor Jeršov ilustr. - Raduga, Moskva, 1989.
literatúra ruská - rozprávky žudové
vožná K83678 ML
K83679 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ