Partia Sekáč / Zane Grey , Ján Kamenistý prel. - Šport, Bratislava, 1991.
Edícia Western
ISBN 80-7096-188-0
literatúra anglická - romány dobrodružné
neznáma K83603 ML
voľná K83747 ML
K83748 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ