Legendy umučenia / Giovanni Papini - Genezis, Bratislava, 1990.
ISBN 80-85220-06-7
náboženstvo kresťanské - Ježiš Kristus - legendy - literatúra talianska - 244
neznáma K83834 D
neznáma K83835 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ