Mýty legendy : Vlky, draky, bájne zvieratá / Alexander Halvoník prel., Francis de Phillipps ilustr. - Gemini, Bratislava, 1992.
Edícia Mýty a legendy
ISBN 80-85265-51-6
mýty - legendy - zvieratá bájne
vožná K83970 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ