Právna cesta k transformácii spoločnosti : Zákony, súvisiace predpisy a ich výklad / Jaroslav Chovanec - Remedium, Bratislava, 1992.
ISBN 80-85352-05-2
reštitúcie - rehabilitácie súdne - privatizácia - zákon živnostenský - zákon transformačný - krivdy majetkové - 347
neznáma K84335 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ