Vladár. Úvahy o prvej dekáde Tita Livia. Vojenské umenie / Niccolo Machiavelli , Pavol Koprda prel., Blahoslav Hečko prel. - Tatran, Bratislava, 1992.
ISBN 80-222-0326-2
politika - diktatúra - Taliansko - Rím - dejiny staroveké - vlády - 321.01(091) - Machiavelli, Niccolo-florentský renes. politik, prozaik, básnik
vožná K84337 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ