Rozpätie dňa a noci / Dalimír Hajko - H ­ H, Hajko ­ Hajková, Bratislava, 1992.
ISBN 80-900502-4-7
literatúra slovenská - eseje
vožná K84557 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ