Rímske právo / Karol Rebro - Obzor, Bratislava, 1991.
Edícia Vysokoškolské učebnice
ISBN 80-215-0158-8
právo rímske - Rím - poriadok právny - zriadenie štátne rímske - právo občianske procesné - rodina - občianstvo - poručníctvo - 347
vožná K84666 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ