Detská ilustrovaná encyklopédia : Živý svet / Boris Cambel prel., Tomáš Čejka prel., Boris Rovný prel., Eva Uherčíková prel. - Slovart, Bratislava, 1992.
ISBN 80-7145-028-6
zvieratá - ľudia - encyklopédie pre deti - 03(087.5)
voľná K84724 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ