Hajdúchovo dobrodružstvo / Tibor Fehér , Jozef Petro prel., Vladimír Machaj ilustr. - Tatran, Ko¨ice, 1990.
ISBN 80-85174-62-6
literatúra maďarská - romány dobrodružné - 894.511-31(087.5)
neznáma K84749 ML
K84750 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ