Slnko a Dobrinka : Bulharské žudové povesti / Penka Veselská - Mladé letá, Bratislava, 1990.
ISBN 80-06-00280-0
literatúra bulharská - povesti žudové
vožná K84753 ML
vožná K84754 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ