Ctiborova hora a iné rozprávky / Ivana Brličová-Mažuraničová , Zlatko Klátik prel., Cvijeta Jobová ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1991.
ISBN 80-06-00287-8
literatúra srbochorvátska - rozprávky
neznáma K84760 ML
K84761 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ