Mýty a legendy : Stvorenie sveta / Claude-Catherine Ragache , Alexander Halvoník prel., Marcel Laverdet ilustr. - Gemini, Bratislava, 1992.
Edícia Mýty a legendy
ISBN 80-85265-46-X
mýty - legendy - stvorenie - svet
vožná K84777 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ