Príručný lexikón biblických vied / Jozef Heriban - Champagne Avantgarde, Bratislava, 1992.
Edícia Biblica
vedy biblické - lexikóny - spisy biblické - história - geografia - teológia - archeológia - Biblia - Starý zákon - 22 - Nový zákon
vožná K85001 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ