Ekonómia II / Paul Anthony Samuelson - Bradlo, Bratislava, 1992.
ISBN 80-7127-031-8
ekonómia - teórie ekonomické - príručky - mikroekonómia - dopyt - korporácia - účtovníctvo - náklady - trhy konkurenčné - 330 - chudoba - ponuka - podnikanie - náklady - monopoly - politika protitrustová - konkurencia - dôchodky - mzdy - trh práce - diskriminácia - vyjednávanie - zamestnanosť - efektívnosť - politika štátna - dane - výdavky - myslenie ekonomické - kritika - obchod medzinárodný - rast ekonomický - krajiny rozvojové - obchod vnútorný - bilancia platobná - protekcionizmus - obchod slobodný - kurz menový - učebnice vysokoškolské
voľná K85197 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ