Drogovzdorné diea / Stephen Arterburn , Jim Burns , Daniela Dimeová prel. - Nová nádej, Bratislava, 2001.
ISBN 80-967334-6-X
drogy - prevencia - 17 - alkohol - drogy nelegálne - liečba - recidíva - motivácia k prevencii
vožná K94064 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ