Privatizácia v právnych predpisoch : Úplné znenie predpisov o privatizácii a vybraných predpisoch o reštitúciách s výkladom / Privatizáci zahl. - Open Windows, Bratislava, 1993.
Edícia Komentované zákony
právo súkromné - majetok - privatizácia - reštitúcie - predpisy právne - Slovenská republika - 347.2
voľná K85991 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ