Štát a právo v službách životného prostredia / Ján Drgonec , Fedor Vico ilustr. - Abies, Tul‡ˇk, 1993.
Edícia Zelené vrece
ISBN 80-88699-00-2
34 - 502 - štát - právo - prostredie životné
voľná K94091 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ