Posolstvo lásky z Litmanovej / Slavena Smolíková prel., František Press zost., Posolstv zahl. - Vydavatežstvo USPO Peter Smolík, Bratislava, 1994.
ISBN 80-88717-02-7
291.35 - zjavenia - Litmanová
vožná K94095 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ