Lieky a ich použitie / Soňa Edelsteinová prel., Eva Račanská prel., Liek zahl. - Gemini, Bratislava, 1993.
ISBN 80-7161-059-3
lieky - použitie - skupiny - register liečiv - 615.1 - liečivá - vitamíny - minerály
voľná K86224 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ