Mýty a legendy : Indiáni / Alain Quesnel , Alexander Halvoník prel., Francois de Davot ilustr. - Gemini, Bratislava, 1993.
Edícia Mýty a legendy
ISBN 80-7161-070-4
mýty - legendy
vožná K86260 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ