Lexikón filozofie / Ladislav Kiczko prel. - Obzor, Bratislava, 1993.
ISBN 80-215-0263-0
filozofia - lexikóny - 14
neznáma K86321 D
neznáma K86322 MC
vožná K87295 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ