Verní priatelia / R. Rahir , Viera Gründlerová prel., Carlos Busquets ilustr. - Junior, Bratislava, 1994.
ISBN 80-7146-170-9
literatúra belgická - rozprávky o zvieratkách
vožná K86519 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ