Walter Benjamin: The Story of a Friendship : (Walter Benjamin: Príbeh o priatežstve) / Gershom Scholem , Harry Zohn prel. - Schocken Books Inc., New York, 1981.
ISBN 0-8052-0870-4
angličtina - literatúra nemecká - romány životopisné - Benjamin, Walter
vožná K86541 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ