Practice Book for Writers : (Praktická príručka pre spisovatežov) / Michael Hennessy - Random House, Inc., New York, 1988.
ISBN 0-394-38164-5
príručky jazykové - angličtina - 802.0
Určené pre pokročilých.
neznáma K86542 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ