Daidalos a Ikaros / Dušan Dušek - Mladé letá, Bratislava, 1993.
ISBN 80-06-00051-4
literatúra slovenská - legendy
neznáma K86636 ML
neznáma K86637 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ