Ekonómia pre každého / Marián Goga - Elita, Bratislava, 1993.
ISBN 80-85323-38-9
ekonómia - pojmy ekonomické - trh - ceny - peniaze - mena - banky - dane - rozpočet - 330.1
voľná K86640 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ